FBvideolearner2transNEW2B

responsive videolearnerminN

Εικαστικά

 
 
 

Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο είναι να γνωρίσει ο µαθητής τις
Εικαστικές Τέχνες, να εµβαθύνει σ΄ αυτές και να τις απολαύσει µέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και
δηµιουργίας έργων, αλλά και µέσα από τη γνώση και την κατανόηση του φαινοµένου της τέχνης, ώστε να καλλιεργηθεί
ως δηµιουργός και ως φιλότεχνος θεατής.
Ειδικότερα µε το µάθηµα των Εικαστικών επιδιώκεται να καλλιεργηθεί:
Η δηµιουργικότητα του µαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, η συµµετοχή του στις εικαστικές τέχνες.
Η γνώση και η χρήση των υλικών, των µέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες εικαστικές µορφές.
Η ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά και του
φαινοµένου της Τέχνης γενικότερα.
Η κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και η συµβολή των τεχνών στον πολιτισµό διαχρονικά και συγχρονικά.

eikasikaN
vasileiou Dim minΠρώτο μάθημα εικαστικών από το καθηγητή Βασιλείου Δημήτρη.